Blog chia sẻ kinh nghiệm Cá Nhân

Recent Post

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2019

(Trực Vĩnh Long) - Hướng dẫn các nhà vườn vô chậu hoa vạn thọ kịp cho ngày Tết bán.

Video Hướng Trồng Hoa Vạn Thọ - Vô Chậu


Theo cách trộn phân của anh Nguyễn Hữu Cường thì : 
- Lúc trộn phân nó hơi nhàm nên tôi xả cho nhanh, phân trộn như sau: 
+  8 Bao tro
+  10 Bao sọ dừa
+  Ít phân bò khô có ủ nắm trico
Rồi trộn đều  cho vô châu !
+  Ít phân hữu cơ bón lót
+ 1 Bao trùng huế 20kg, 
+ 1 Bao trấu 0 nhận xét:

Đăng nhận xét